Rytro vasaras kurorts muizas ekas drumuma

Tātad vasaras kūrorts barojas ar kaut ko apstiprināmu, savukārt miers ap tā perimetru var papildināt mūsu visu jautrību. Rytro ir vientuļš viens no interesantākajiem tūristu audzētavām, kas Beskid Sądecki acīmredzot jāapstiprina.